Blog je v rekonstrukci. Chci upravit obsah, začít psát články
najít nové oblíbené blogy. Nový start! :)
Budu ráda, když budete chtít být mým novým Affs.

Střelec

7. února 2018 v 13:04 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Střelec

Sluneční karma - motto: Osvítit život
Karma pocházející od Vašeho otce je dána polohou Slunce, které stojí ve Střelci. Předsevzali jste si únavný život. Stanovili jste si vysoké cíle. Máte nad sebou šťastnou planetu Jupiter, která Vás doprovází na Vaší životní cestě. Jupiter je symbolem nadšení, ideály, spravedlnost a důstojnost, hledání smyslu a mravní charakter. Nadpozemský Jupiter Vám naplánovat nadpozemské cíle a osobní ctižádost. Tyto cíle si vlastně stanovili Vaši předkové a vybrali Vás, abyste je realizovali.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Střelce, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra. Vše od Berana po Štíra máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte Střelcův rozmach.

 

Štír

4. února 2018 v 13:02 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Štír

Sluneční karma - motto: Překonat smrt
Roční doba, do které jste se narodili ovlivňuje celý Váš život. Podle ní poznáte svoje silné a slabé stránky. V době Sluneční vlády Štíra příroda umírá. Slaví velkolepé finále. Podzim je jako velkolepé finále, poslední hluboké nadšení. Do tohoto umírání, pomíjivosti a loučení jste se narodili. Svým narozením dáváte protiklad ke smrti a to je nový život.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte hloubku Štíra.
Energie Štíra je velkolepá., a tajemná. Jste konfrontováni s nejzákladnějším a nejstrašnějším ze dvanácti znamení, ve Vašem případě jde o život a smrt. Zemři a povstaň - toto Vás bude doprovázet celým životem. Tento proces zmírání a vstávání z mrtvých Vás fascinuje. Právě v něm vidíte nejdůležitější podstatu života. Existence jedince pomine a sama o sobě by neměla velký význam, ale jako součást celku hraje významnou roli. Tento řetězec se nesmí přetrhnout. Za tímto se skrývá Vaše předurčení. Řetězcem je následnost generací v rodině, ti kdo žili před Vámi a komu vděčíte za život. Budoucí potomci, děti a vnoučata. Lidé jako Vy jste karmicky spjati se svou rodinou. Pro Štíra je úzké spojení s rodinou nevyhnutelné a nepřerušitelné.

Váhy

1. února 2018 v 12:59 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Váhy

Sluneční karma - motto: Přinášet lásku
Ve Vašem životě se vše točí kolem lásky, zmírňování napětí, smíru a harmonie. Vaše předurčení má i jiné stránky a je složitější, než se na první pohled zdá.
Spravedlnosti, souladu a pravé lásce hrozí zánik. V tomto světě žijí silnější na úkor slabších. Váš karmický úkol zní: připomínat druhým lásku a spravedlnost, přinášet mír a souznění v rodině. Jste vysláni předky ze strany otce, abyste přinesli mír. Pro tento úkol jste dokonale vybaveni zbraněmi Vah - vírou v ideály, mír, spravedlnost a sílu lásky. Možná, že jste část této víry ztratili kvůli zklamání a rezignaci, ale její zbytek čeká, abyste ji využili při plnění svého poslání. Jste andělé poslaní z nebe, který daruje lásku, útěchu a smíření. Obnovit a zajistit mír v rodině, to je Vaše povinnost. Narodili jste se do ročního období, kdy barvy a tvary vzájemně ladí, všechno splývá a vládne uklidňující, chlácholivé rozpoložení. Milujete tuto náladu a chcete jí obohatit svět.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panny. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte touhu Váhy po souladu.
 


Panna

29. ledna 2018 v 12:57 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Panna

Sluneční karma - motto: nově uspořádat život
Nesete v sobě pověření předků, ze strany otce, abyste udělali pořádek v rodině, vyvedli jej ze zmatků, do níž se zapletla, udělali jste konečně jasno aby v rodině zavládl klid. Zaručujete návrat k pořádku. Tento karmický úkol logicky vyplívá z postavení Panny ve zvěrokruhu, který zobrazuje vývoj života. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Panna přichází, aby dovedla svět k vyššímu řádu, do sféry nadřazené rodině i rozmnožování. Rodí se nové vědomí povznášející nad pouhé rozmnožování, vznešenost a zralost. Za jistých okolností znamená i zřeknutí se vlastního potomstva, když v rodině vládne chaos. Z vůle otce a předků po otci, jste přišli na tento svět právě ve znamení Panny, vaše datum narození není náhodné.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte opatrnost Panny.
Váš otec si zvolil cíl, schopnost rodiny prosadit se i v budoucnu. Váš klan proti celému světu. Vaše rodina Vás potřebovala, a proto jste přišli na tento svět. Vaším životním úkolem je vnesení řádu do rodiny, aby se mohla lépe bránit nepřátelskému okolí. S chladným rozmyslem a logikou budujete moc svého klanu. Uvědomujete si pomíjivost a vidíte dál než do přítomnosti. Tento jedinec opouští ráj nezatíženosti. Ze sobecké bytosti se mění v přemýšlející, která se vzdaluje od země a povznáší se do božích sfér. Vaše znamení nenese zvířecí název, proto Panna vyjadřuje pojem, vyšší záměr propůjčit tomuto znamení skutečně lidské kvality. Panna zrozená z otcovi vůle se učí ovládat zvířecí stránku, krotit ji a polidšťovat. Panna se rodí v době kdy v rodině začíná převládat animální instinktivní pudovost, když jsou jednotlivé rodinně větve znesvářené, kdy docházelo k násilnostem, když sexuální plození neposkytovalo přemnoženému potomstvu dostatek životního prostoru. Všude tam je potřebná Panna, která se řídí, živelnou přirozeností a dokáže vědomě uspořádat život.

Lev

26. ledna 2018 v 12:55 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Lev

Sluneční karma - motto: Dát životu srdce
Vaše Slunce se nachází ve znamení Lva. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Oheň Lva je usměrněný, protože prošel přes Račí vodu a to ho oduševněla ctí, úctou, vážností a srdečností. Svým výstupem ozáříte svět. Jste vážená, uctívaná osoba žádaná o rady. Váš úkol zní: shromažďovat příbuzné a posílit rodinu. S tímto úkolem jste přišli na tento svět. Karma Vám ukládá být veselý, velkorysý, optimističtí. Prozářit slunečními paprsky smutek tohoto světa. Jste středo bodem rodiny. Jste ztělesněním velkého. Mocného otce, patriarchy. Nesete v sobě povinnost dávat rodině i přátelům lesk svého Slunce. Musíte se postarat o to, aby byl Váš klan ctěný, vážený a obohatit ho o úctu, úspěch, moc a bohatství. Tento životní úkol, vyplývá ze skvělé minulosti, z dob, kdy Vaše rodina, Váš klan předčil všechny ostatní. Vaši předkové mluví o vlastnictví, které mu kdysi patřilo, o zapomenutých, významných jménech, zdobících Váš rod. Když budete hledat, najdete významnou osobu mezi svými předky. Vaše karma je proto vytáhnout na světlo zapomenutou historii. Musíte se opět přiblížit úspěšným lidem, kteří pomohli vašemu rodu j úctě. Karma Vám ukládá tuto nelehkou povinnost, kterou si Vaši předkové vynutí, aby byla splněna. Vaše dominantní postavení o tom jasně svědčí. Kdo toto postavení nemá, pouze živoří, je mrzutý a nespokojený. Lev musí vládnout a ovládat, tak jako v přírodě. Ve Vaší osobě je Lev, král zvířat. Narodili jste se na vrcholu žhavého léta. V období, kdy země vydává své plody a všude kolem je hojnost.

Rak

23. ledna 2018 v 12:39 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Rak

Sluneční karma - motto: Oduševnit život
Na počátku zvěrokruhu stojí Beran, který symbolizuje nový začátek, vydávání se na cestu, jejíž cílem je cesta ke světlu, stav osvícení. Po Beranovi následuje Býk. Ten dává základy a zastřešení tomu, co počal Beran. Blíženec přináší schopnost navazovat vztahy a komunikovat. Nyní přichází Rak, který se stará o duševní bytí. Jste tu proto, abyste světu dali duši. Vaše bytost je hluboká a přijímající. Vše, co pojmete, ukládáte do sebe. Symbol Vašeho narození: chytáte život, jako by se jednalo o vodu, která se bez Vaší pomoci rozteče do všech stran. Jste chápavý ochránce rodinného společenství, cituplný Rak. K Vám utíkají lidé do bezpečí, když jim hrozí nebezpečí. Mezi duší a rodinou existuje vzájemné propojení. Rodina je místem vzniku života. Dítě přijímá sílu duše, kterou nalezne při narození a pak si ji nese s sebou celý život. Jste rodinný člověk, Vaše karma se naplní založením vlastní rodiny, kdy přebíráte štafetu z minulosti a nesete dál do budoucnosti.
Zrozenci Raku jsou pověřeni tajným úkolem - zachránit rodinu od vymření. Musíte se postarat o potomstvo. Toto od Vás očekávají Vaši předci, protože ve Vašem rodu se rodilo málo dětí. Jeho přežití mohly ohrozit tragédie, náhlá úmrtí, války, neplodnost nebo neochota přivádět děti na svět. Vaším osudem je starost o vlastní děti a potomstvo. Předkové naléhají a mohou si dokonce vynutit splnění tohoto úkolu. Dáváte světu duši, útulný příbytek plný tepla a starostlivosti, jistoty a útěchy. Jste na světě, abyste založili rodinu, postarali se o její soudržnost a další existenci. Pokud jste se tomuto úkolu vyhýbali, měli byste to napravit. Obklopte se dětmi nebo vnoučaty, abyste splnili svůj úkol. Datum Vašeho narození nebylo náhodné. Přišli jste na svět v okamžiku určeném vůlí předků, kteří sledují jediný cíl, aby se rodina v budoucnu dokázala prosadit díky harmonické a pevné soudržnosti rodu. Spolehlivý Rak plný porozumění ji musí posilovat. Když Rak nemá děti, stará se o děti příbuzných. To je jeho předurčení. Přijít na svět, když rod potřebuje račí energii. Kdy se předkové obávali vymření. Váš život nekončí smrtí, nýbrž pokračuje dál v bytí potomků. Proto Rak slouží k obnově života.

Blíženci

20. ledna 2018 v 12:37 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Blíženci

Sluneční karma - motto: Pozvednout život
Vaším hvězdným znamením jsou Blíženci. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec, jako první pojem člověka se stará o komunikaci mezi lidmi. Vaším hlavním úkolem je se povznést nade vše zvířecí a pudové. Prvotní záměr karmy je - povznést se nad vše animální. Vesmír klade důraz na transformaci citů v myšlenky. Musíte víc než jiní přemýšlet, zvažovat, srovnávat a rozebírat. Hlavně se nenechat strhávat emocemi. Své pocity a nadšení musíte povznést na vyšší úroveň ducha.
Blíženci se pohybují mezi duchem a city, žijí rozpolcení mezi ušlechtilostí a nízkostí. Zeus, nejvyšší řecký bůh měl poměr s Ledou, manželkou smrtelníka. Zeus si vymyslel rafinovaný způsob, jak se přiblížit provdané a oddané Ledě. Proměnil se v Labuť. Nic netušící Leda vzala labuť k sobě, krmila ji, a mazlila se s ní. Po noci lásky měla Leda sexuální styk i s manželem. Po devíti měsících porodila dva syny. Jeden byl smrtelný a druhý po svém otci Zeusovi nesmrtelný. Bratři se stali nerozluční a prošli spolu mnoho bojů. Když v boji padl jeden z bratrů, nesmrtelný bratr byl tak zoufalý, že se rozhodnul obětovat svou nesmrtelnost a následovat svého bratra do podsvětí. Taková láska sourozenců bohy dojala natolik, že Zeus dovolil zůstat spolu, a sice jeden den na Olympu a druhý den v podsvětí. Do nebe se oba dostali jako znamení Blíženců.

Kam dál