Blog je v rekonstrukci. Chci upravit obsah, začít psát články
najít nové oblíbené blogy. Nový start! :)
Budu ráda, když budete chtít být mým novým Affs.

Leden 2018

Panna

29. ledna 2018 v 12:57 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Panna

Sluneční karma - motto: nově uspořádat život
Nesete v sobě pověření předků, ze strany otce, abyste udělali pořádek v rodině, vyvedli jej ze zmatků, do níž se zapletla, udělali jste konečně jasno aby v rodině zavládl klid. Zaručujete návrat k pořádku. Tento karmický úkol logicky vyplívá z postavení Panny ve zvěrokruhu, který zobrazuje vývoj života. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Panna přichází, aby dovedla svět k vyššímu řádu, do sféry nadřazené rodině i rozmnožování. Rodí se nové vědomí povznášející nad pouhé rozmnožování, vznešenost a zralost. Za jistých okolností znamená i zřeknutí se vlastního potomstva, když v rodině vládne chaos. Z vůle otce a předků po otci, jste přišli na tento svět právě ve znamení Panny, vaše datum narození není náhodné.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte opatrnost Panny.
Váš otec si zvolil cíl, schopnost rodiny prosadit se i v budoucnu. Váš klan proti celému světu. Vaše rodina Vás potřebovala, a proto jste přišli na tento svět. Vaším životním úkolem je vnesení řádu do rodiny, aby se mohla lépe bránit nepřátelskému okolí. S chladným rozmyslem a logikou budujete moc svého klanu. Uvědomujete si pomíjivost a vidíte dál než do přítomnosti. Tento jedinec opouští ráj nezatíženosti. Ze sobecké bytosti se mění v přemýšlející, která se vzdaluje od země a povznáší se do božích sfér. Vaše znamení nenese zvířecí název, proto Panna vyjadřuje pojem, vyšší záměr propůjčit tomuto znamení skutečně lidské kvality. Panna zrozená z otcovi vůle se učí ovládat zvířecí stránku, krotit ji a polidšťovat. Panna se rodí v době kdy v rodině začíná převládat animální instinktivní pudovost, když jsou jednotlivé rodinně větve znesvářené, kdy docházelo k násilnostem, když sexuální plození neposkytovalo přemnoženému potomstvu dostatek životního prostoru. Všude tam je potřebná Panna, která se řídí, živelnou přirozeností a dokáže vědomě uspořádat život.

Lev

26. ledna 2018 v 12:55 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Lev

Sluneční karma - motto: Dát životu srdce
Vaše Slunce se nachází ve znamení Lva. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec se stará o komunikaci mezi lidmi, Rak založí rodinu, Lev jako patriarcha plní funkci srdce rodu. Oheň Lva je usměrněný, protože prošel přes Račí vodu a to ho oduševněla ctí, úctou, vážností a srdečností. Svým výstupem ozáříte svět. Jste vážená, uctívaná osoba žádaná o rady. Váš úkol zní: shromažďovat příbuzné a posílit rodinu. S tímto úkolem jste přišli na tento svět. Karma Vám ukládá být veselý, velkorysý, optimističtí. Prozářit slunečními paprsky smutek tohoto světa. Jste středo bodem rodiny. Jste ztělesněním velkého. Mocného otce, patriarchy. Nesete v sobě povinnost dávat rodině i přátelům lesk svého Slunce. Musíte se postarat o to, aby byl Váš klan ctěný, vážený a obohatit ho o úctu, úspěch, moc a bohatství. Tento životní úkol, vyplývá ze skvělé minulosti, z dob, kdy Vaše rodina, Váš klan předčil všechny ostatní. Vaši předkové mluví o vlastnictví, které mu kdysi patřilo, o zapomenutých, významných jménech, zdobících Váš rod. Když budete hledat, najdete významnou osobu mezi svými předky. Vaše karma je proto vytáhnout na světlo zapomenutou historii. Musíte se opět přiblížit úspěšným lidem, kteří pomohli vašemu rodu j úctě. Karma Vám ukládá tuto nelehkou povinnost, kterou si Vaši předkové vynutí, aby byla splněna. Vaše dominantní postavení o tom jasně svědčí. Kdo toto postavení nemá, pouze živoří, je mrzutý a nespokojený. Lev musí vládnout a ovládat, tak jako v přírodě. Ve Vaší osobě je Lev, král zvířat. Narodili jste se na vrcholu žhavého léta. V období, kdy země vydává své plody a všude kolem je hojnost.

Rak

23. ledna 2018 v 12:39 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Rak

Sluneční karma - motto: Oduševnit život
Na počátku zvěrokruhu stojí Beran, který symbolizuje nový začátek, vydávání se na cestu, jejíž cílem je cesta ke světlu, stav osvícení. Po Beranovi následuje Býk. Ten dává základy a zastřešení tomu, co počal Beran. Blíženec přináší schopnost navazovat vztahy a komunikovat. Nyní přichází Rak, který se stará o duševní bytí. Jste tu proto, abyste světu dali duši. Vaše bytost je hluboká a přijímající. Vše, co pojmete, ukládáte do sebe. Symbol Vašeho narození: chytáte život, jako by se jednalo o vodu, která se bez Vaší pomoci rozteče do všech stran. Jste chápavý ochránce rodinného společenství, cituplný Rak. K Vám utíkají lidé do bezpečí, když jim hrozí nebezpečí. Mezi duší a rodinou existuje vzájemné propojení. Rodina je místem vzniku života. Dítě přijímá sílu duše, kterou nalezne při narození a pak si ji nese s sebou celý život. Jste rodinný člověk, Vaše karma se naplní založením vlastní rodiny, kdy přebíráte štafetu z minulosti a nesete dál do budoucnosti.
Zrozenci Raku jsou pověřeni tajným úkolem - zachránit rodinu od vymření. Musíte se postarat o potomstvo. Toto od Vás očekávají Vaši předci, protože ve Vašem rodu se rodilo málo dětí. Jeho přežití mohly ohrozit tragédie, náhlá úmrtí, války, neplodnost nebo neochota přivádět děti na svět. Vaším osudem je starost o vlastní děti a potomstvo. Předkové naléhají a mohou si dokonce vynutit splnění tohoto úkolu. Dáváte světu duši, útulný příbytek plný tepla a starostlivosti, jistoty a útěchy. Jste na světě, abyste založili rodinu, postarali se o její soudržnost a další existenci. Pokud jste se tomuto úkolu vyhýbali, měli byste to napravit. Obklopte se dětmi nebo vnoučaty, abyste splnili svůj úkol. Datum Vašeho narození nebylo náhodné. Přišli jste na svět v okamžiku určeném vůlí předků, kteří sledují jediný cíl, aby se rodina v budoucnu dokázala prosadit díky harmonické a pevné soudržnosti rodu. Spolehlivý Rak plný porozumění ji musí posilovat. Když Rak nemá děti, stará se o děti příbuzných. To je jeho předurčení. Přijít na svět, když rod potřebuje račí energii. Kdy se předkové obávali vymření. Váš život nekončí smrtí, nýbrž pokračuje dál v bytí potomků. Proto Rak slouží k obnově života.

Blíženci

20. ledna 2018 v 12:37 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Blíženci

Sluneční karma - motto: Pozvednout život
Vaším hvězdným znamením jsou Blíženci. Kruh začíná Beranem bojovníkem, který vstupuje na zem, aby dobýval pro svůj lid. Býk zabezpečí dobytou zemi, Blíženec, jako první pojem člověka se stará o komunikaci mezi lidmi. Vaším hlavním úkolem je se povznést nade vše zvířecí a pudové. Prvotní záměr karmy je - povznést se nad vše animální. Vesmír klade důraz na transformaci citů v myšlenky. Musíte víc než jiní přemýšlet, zvažovat, srovnávat a rozebírat. Hlavně se nenechat strhávat emocemi. Své pocity a nadšení musíte povznést na vyšší úroveň ducha.
Blíženci se pohybují mezi duchem a city, žijí rozpolcení mezi ušlechtilostí a nízkostí. Zeus, nejvyšší řecký bůh měl poměr s Ledou, manželkou smrtelníka. Zeus si vymyslel rafinovaný způsob, jak se přiblížit provdané a oddané Ledě. Proměnil se v Labuť. Nic netušící Leda vzala labuť k sobě, krmila ji, a mazlila se s ní. Po noci lásky měla Leda sexuální styk i s manželem. Po devíti měsících porodila dva syny. Jeden byl smrtelný a druhý po svém otci Zeusovi nesmrtelný. Bratři se stali nerozluční a prošli spolu mnoho bojů. Když v boji padl jeden z bratrů, nesmrtelný bratr byl tak zoufalý, že se rozhodnul obětovat svou nesmrtelnost a následovat svého bratra do podsvětí. Taková láska sourozenců bohy dojala natolik, že Zeus dovolil zůstat spolu, a sice jeden den na Olympu a druhý den v podsvětí. Do nebe se oba dostali jako znamení Blíženců.

Býk

17. ledna 2018 v 12:34 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Býk

Sluneční karma - motto: Upevnit život
Narodili jste se do roční doby, kdy stromy a louky kvetou, květy vydávají nádherné vůně, ptáci zpívají a všude kolem každý prožívá štěstí.
Berani vše tlačí na světlo a bojují o přežití, Býci zabezpečují dobytý terén. Býk se musí pevně usadit v zemi, hájit si své místo a obehnat ho ploty a zdí. Cílem však zůstává cesta ke světlu, kterou nesmíte ztratit z dohledu. Nohama stát pevně na zemi a přesto vidět nebe, to je Vaše karma.
Tyto přírodní procesy přeneste na sebe a snadno si odvodíte svůj vlastní úkol. Osud Vás předurčil k tomu, abyste si pro sebe vytvořili místo. Usadili, zapustili kořeny, a odolávali bouření času.
Ve Vašem životě jde hlavně o to, abyste vychutnali smyslnost v celé její kráse, jako květy stromů či květin. Dělejte vše, co zkrášluje Váš život a přináší radost. Hmota je pomíjivá, požitek má krátké trvání, nakonec Vám nic nezbude.
Jako Býk nesete dědictví předků, zapustit s rodinou kořeny a dát ji bezpečnou vlast. Beran první znamení zvěrokruhu, dobývá zemi, Býk má za úkol zabezpečit zem, postavit dům a obrnit se proti útokům zvenčí.

Beran

14. ledna 2018 v 12:32 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Beran

Sluneční karma - motto: Pohánět život vpřed
Roční období Vašeho zrodu je jaro, a příroda svádí odvěký boj o místo na slunci. Od ní se můžete dovědět o Vašich silných a slabých stránkách, o přidělených úkolech a osudových zápletkách. Rostliny vyhánějí pupeny, bojují o nejlepší místo, vítězí ten, kdo reaguje rychle a bez ohledů, a stále jde za světlem. Toto je Vaše karma. Jste bojovník, dobyvatel, hledající světlo. Přejete si lepší budoucnost. Beran je bojovník, mající vynikající duchovní schopnosti. Beran stojí na samém počátku zvěrokruhu a symbolizuje začátek nového cyklu. Toto postavení Vám přináší novou, rozhodující fázi života. Ve svém nitru musíte s něčím skoncovat a začít od začátku.
S Beranem jsou spojena dvě témata. První je hrdinství, dobrodružství a boje. Válečné spory otce v minulosti. Mezi předky narazíte na bitvy, boje a dobývání. Duše si našla rodinu, v níž je konfrontován s touto tématikou. I ve Vás plane bojový oheň a zuří bitvy. Najdete v sobě chtít ničit, bojovat a vítězit. Smiřte se se svým temperamentem, svou divokostí a agresivitou. Můžete je dále zušlechťovat a usměrňovat žádoucím směrem. Ačkoliv jste bojovník, není smyslem samotný boj, nýbrž světlo. Když na to zapomenete, nesplníte svůj karmický úkol. Pak se z Vás stane člověk, jemuž boj nepřinese část, nýbrž ztrátu a výsměch. Zrozenci v Beranu by měli hledat v minulosti otců tématiku obětování, vyhnání, vězení a ponižování. Vašeho otce vždy nadchne, když se zastanete slabších. Pak Vás otec i Vy se můžete dmout pýchou, cítit se šťastni. Ovšem jsou i Berani, kteří popírají svou sílu, svůj bojový oheň a sklony k hrdinství. Jsou slabí, nejistí a o sobě pochybují. Potlačování svého temperamentu si škodí. Takové zábrany jsou osudového charakteru. Takový člověk se ztotožnil s promarněným životem v minulosti a opakuje to, co už se jednou stalo. Porážka, poroba, záhuba. Tento člověk se nezvedne, neprotestuje a ani nevyužívá své energie. Odmítá otcovo dědictví a nedokáže se vymanit z karmického sevření. Musí zaplatit vysokou cenu - svým strachem a zbabělostí. Kdo odmítne dědictví, promění ho v jeho opak, tady v prokletí. Takovému člověku se lidé vysmívají, urážejí ho, ponižují a pronásledují. Mívá potíže v mezilidských vztazích.

Ryby

11. ledna 2018 v 12:30 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Ryby

Sluneční karma - motto: být přitom, ale zároveň stát stranou
Vaše Slunce stojí v Rybách, a to z Vás dělá z hlediska karmy zajímavého člověka. Toto znamení uzavírá zvěrokruh, v souladu s karmou jste dospěli ke konci této karmické cesty. Nyní můžete ukončit mnohé minulé životy svoje i jiných lidí, které Vaším prostřednictvím působí dál. Můžete přejít do stavu nikdy nekončícího štěstí. Byli jste vybráni a dostanete příležitost, dar, který nedostává každý, ovšem každý zaplatí svou cenu.
Ryby nejsou jen kladným osudem, ale přichází mnoho potíží, bolestné zážitky a nevyřešené problémy. I toto znamení má své prokletí. Ačkoliv máte naději, najít své štěstí, stejně tak můžete dojít na scestí. Snadněji dokážete oklamat sami sebe, něco předstírat.
Často se ocitáte na křižovatce. Jedna cesta vede k blaženosti, na druhé se nemůžete vymanit ze začarovaného kruhu a něco změnit k lepšímu. Tato dvojakost je vyjádřena obrazem dvou ryb směřující na opačný konec.

Vodnář

8. ledna 2018 v 12:27 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Vodnář

Sluneční karma - motto: být volný a těkající
Máte zvláštní karmu. Osud Vám dal jistou výjimečnost, která Vám ale může způsobit mnoho potíží. To je cena za Vaši jedinečnost.
Vodnář je symbol dospělého člověka. Vy jste bytostí, u níž lidstvo dosahuje nejvyššího stupně vědomí a vývoje. Vodnář je předposlední znamení zvěrokruhu. Vodnář se pohybuje mezi dvěma póly - je vynikající a zároveň bezvýznamný. Takže je pro něj charakteristická protikladnost. Nechcete se zavazovat, nechcete být zařazeni do nějaké přihrádky ani kategorie. Od toho Vás chrání Vaše protikladnost.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra, Střelcův rozmach, a nyní poznáte spolehlivost Kozoroha. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte Vodnářovu touhu po svobodě.

Kozoroh

5. ledna 2018 v 12:13 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Kozoroh

Sluneční karma - motto: Dohlížet nad životem
Narodili jste se do roční doby, c nejhlubší zimě, kdy příroda spí. Kdo chce přežít potřebuje odolnost. Kozoroh má veškeré předpoklady přežít v těchto tvrdých a nehostinných podmínkách. Dostali jste obrovský dar - sílu a vůli. Nejvýše položené znamení Kozoroha ztělesňuje nadřazený princip, stát nad věcí, přikazovat shora, řídit z odstupu a kontrolovat. Dostali jste darem směřování do výšek, kde trůníte nad vším, co je pod Vámi. Vem z nížin a temných údolí.

Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Střelce, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra, Střelcův rozmach. Vše od Berana po Střelce máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte spolehlivost Kozoroha.

Dánská dívka

2. ledna 2018 v 22:16 | CuMelKaa |  Filmy
Tak nějak jsem si uvědomila, že mě baví psát a chci psát o tom co chci a ne o tom
co chce někdo jiný. Proto přidávám po dlouhé době nějaký článek.
Je to ve skratce můj názor na film, kde vás chci inspirovat k jeho sledování.
Nechci vám ovšem prozradit pointu filmu, kterou se dozvíte až vás film vtáhne do dění.

A teď můj text:
Tak jsem se právě podívala na tento snímek.
Herecký výkon Eddieho Redmayneho je zde... ani nemám slov, skvostný, dokonalý, neuvěřitelný.
Jak dokonale dokázal vystihnout každou chvilku a myšlenku daného momentu.
Příběh tohoto muže, který je ženou je velmi inspirativní.
Dech mi bere i jeho žena, která svého muže, kterého nadevše miluje, podporuje ve všem co si přeje.
Je při něm ve všech chvílích a nikdy jej pro jeho pravé JÁ nezavrhne.
Určitě doporučuji.

Výsledek obrázku pro danska divka