Blog je v rekonstrukci. Chci upravit obsah, začít psát články
najít nové oblíbené blogy. Nový start! :)
Budu ráda, když budete chtít být mým novým Affs.

Únor 2018

Střelec

7. února 2018 v 13:04 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Střelec

Sluneční karma - motto: Osvítit život
Karma pocházející od Vašeho otce je dána polohou Slunce, které stojí ve Střelci. Předsevzali jste si únavný život. Stanovili jste si vysoké cíle. Máte nad sebou šťastnou planetu Jupiter, která Vás doprovází na Vaší životní cestě. Jupiter je symbolem nadšení, ideály, spravedlnost a důstojnost, hledání smyslu a mravní charakter. Nadpozemský Jupiter Vám naplánovat nadpozemské cíle a osobní ctižádost. Tyto cíle si vlastně stanovili Vaši předkové a vybrali Vás, abyste je realizovali.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Střelce, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy, hloubku Štíra. Vše od Berana po Štíra máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. Nyní poznáte Střelcův rozmach.


Štír

4. února 2018 v 13:02 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Štír

Sluneční karma - motto: Překonat smrt
Roční doba, do které jste se narodili ovlivňuje celý Váš život. Podle ní poznáte svoje silné a slabé stránky. V době Sluneční vlády Štíra příroda umírá. Slaví velkolepé finále. Podzim je jako velkolepé finále, poslední hluboké nadšení. Do tohoto umírání, pomíjivosti a loučení jste se narodili. Svým narozením dáváte protiklad ke smrti a to je nový život.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě deset předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panna, touha po souladu Váhy. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte hloubku Štíra.
Energie Štíra je velkolepá., a tajemná. Jste konfrontováni s nejzákladnějším a nejstrašnějším ze dvanácti znamení, ve Vašem případě jde o život a smrt. Zemři a povstaň - toto Vás bude doprovázet celým životem. Tento proces zmírání a vstávání z mrtvých Vás fascinuje. Právě v něm vidíte nejdůležitější podstatu života. Existence jedince pomine a sama o sobě by neměla velký význam, ale jako součást celku hraje významnou roli. Tento řetězec se nesmí přetrhnout. Za tímto se skrývá Vaše předurčení. Řetězcem je následnost generací v rodině, ti kdo žili před Vámi a komu vděčíte za život. Budoucí potomci, děti a vnoučata. Lidé jako Vy jste karmicky spjati se svou rodinou. Pro Štíra je úzké spojení s rodinou nevyhnutelné a nepřerušitelné.

Váhy

1. února 2018 v 12:59 | CuMelKaa |  Zvěrokruh

Váhy

Sluneční karma - motto: Přinášet lásku
Ve Vašem životě se vše točí kolem lásky, zmírňování napětí, smíru a harmonie. Vaše předurčení má i jiné stránky a je složitější, než se na první pohled zdá.
Spravedlnosti, souladu a pravé lásce hrozí zánik. V tomto světě žijí silnější na úkor slabších. Váš karmický úkol zní: připomínat druhým lásku a spravedlnost, přinášet mír a souznění v rodině. Jste vysláni předky ze strany otce, abyste přinesli mír. Pro tento úkol jste dokonale vybaveni zbraněmi Vah - vírou v ideály, mír, spravedlnost a sílu lásky. Možná, že jste část této víry ztratili kvůli zklamání a rezignaci, ale její zbytek čeká, abyste ji využili při plnění svého poslání. Jste andělé poslaní z nebe, který daruje lásku, útěchu a smíření. Obnovit a zajistit mír v rodině, to je Vaše povinnost. Narodili jste se do ročního období, kdy barvy a tvary vzájemně ladí, všechno splývá a vládne uklidňující, chlácholivé rozpoložení. Milujete tuto náladu a chcete jí obohatit svět.
Čím více o sobě víte, tím nadšeněji se vydáváte po klikatých cestách sebepoznání. Čím lépe znáte svou minulost, tím snadněji rozpoznáte kam se vydat. Máte v sobě vlastnosti předcházejících znamení. Od Berana po Kozoroha, stavíte jedno na druhé. Na konci zvěrokruhu stojí Ryby, které obsahují kvality všech znamení. Dalo by se říci, že jste si jej prožili a je to pro Vás vyřízená záležitost. Originál Berana, smyslnost Býka, všestrannost Blížence, citlivost Raka, životní radost Lva, opatrnost Panny. To vše máte za sebou. S tím se už nemáte zatěžovat. . Nyní poznáte touhu Váhy po souladu.